Ovde može da ide neki high-lighted tekst - poenta

ŠTA JE NASILJE
PREMA ŽENAMA?

U ključnom međunarodnom dokumentu koji je prihvatila i primenjuje Republika Srbija – Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanjuiI borbi protiv nasilja nad žema i nasilja u porodici, kaže se:

Nasilje nad ženama označava kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama. Predstavlja sva dela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu da dovedu do: fizičke, seksualne, psihičke odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i pretnje takvim delima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu.

Nasilje u porodici označava svako delo fizičkog, seksualnog, psihičkog odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac deli ili je delio isto boravište sa žrtvom.

  • ako su se incidenti fizičkog nasilja dogodili jednom ili dva puta u toku veze. Studije pokazuju - ako te je partner/suprug jednom povredio, verovatno će se nasilje ponoviti.
  • ako ti se čini da su incidenti fizičkog nasilja manje značajni u poređenju sa onima o kojima si čitala, gledala na televiziji ili čula od drugih žena. Ne postoji „bolji“ ili „gori“ oblik nasilja. Možeš biti jako povređeni ako si npr. “samo” gurnuta.
  • ako fizički napadi prestaju kada postaneš pasivna i odustaneš od prava da izraziš ono što želiš. Ne smatra se pobedom ako odustaneš od svojih prava u zamenu za to da te partner više ne napada!
  • ako nema fizičkog nasilja. Mnoge žene su emotivno i verbalno napadnute i to ih može povrediti jednako kao i fizičko nasilje.

VRSTE NASILJA

Psihičko nasilje

Psihičko nasilje je najrasprostranjeniji vid nasilja i podrazumeva situacije kada te partner: vređa, ismeva, kritikuje, optužuje, preti, naziva te pogrdnim imenima, ponižava, omalovažava tebe ili tvoju porodicu, prijatelje/prijateljice, kolege/koleginice s posla i sl.

Govori: „Ti si glupa”, “Nisi u stanju ništa da uradiš kako treba”, „Vidi kakva ti je majka”, “Kako si to vaspitala decu” „Tvoje drugarice loše utiču na tebe”, i sl.

Ljubomoran je, prisluškuje tvoje telefonske razgovore, pretresa torbu i lične stvari, ograničava ili zabranjuje komunikaciju sa porodicom i prijateljicama, svojim ponašanjem nagoni te da misliš da si „luda”, da s tobom nešto nije u redu, da sve radiš pogrešno…

Fizičko nasilje

Uključuje: šamaranje, udaranje, guranje, šutiranje, štipanje, gnječenje, čupanje za kosu, nanošenje posekotine, oderotina i lomova, gašenje cigareta po telu, davljenje, grebanje, ujedanje, saplitanje, gađanje nekim predmetom i drugo.

Seksualno nasilje

je svako ostvarivanje ili pokušaj ostvarivanja seksualnog odnosa ili seksualnih aktivnosti protiv tvoje volje. Prisiljavanje na učestvovanje u seksualnim aktivnostima koje ti ne prijaju ili su za tebe ponižavajuće.

Seksualno nasilje uključuje: silovanje i pokušaj silovanja, dodirivanje intimnih delova tela, seksualne primedbe i aluzije, ponude, zahtevi, ucene, šale, izrazi lica i pokreti tela koji u tebi izazivaju osećaj stida ili poniženja, prisiljavanje na gledanje pornografskih filmova ili časopisa, prisiljavanje na pornografsko fotografisanje i drugo.

Ekonomsko nasilje

Podrazumeva situacije kada ti partner: ne daje novac za potrebe porodice, ne dozvoljava ti da imaš uvid i pristup porodičnoj zaradi, uzima tvoju zaradu i ograničava potrošnju, traži od tebe da opravdaš svaki trošak, primorava te da napustiš posao ili ne dozvoljava da se zaposliš.

Različitim načinima onemogućava te da napreduješ na poslu ili da se dodatno usavršavaš (npr. uvek pred ispit ili tvoju važnu obavezu na poslu pravi ekscese, uplaćuje ili planira putovanja, organizuje dolazak gostiju I sl.).

Po pravilu, sva imovina koju zajednički stičete, upisuje se na na njegovo ime.

PONAŠANJE NASILNIKA

Ko sve može biti nasilnik?

Nasilnik može biti svako: član porodice, bivši ili sadašnji suprug/partner, kolega sa posla, službenik neke institucije s kojim dolaziš u kontakt, poznata ili nepoznata osoba.

Nasilnici pripadaju svim društvenim grupama: različitih su profesija, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti.

Nasilnik najćešće čini nasilje promišljeno - kada nema nikoga kod kuće, tako da nema dokaza (čupa te za kosu, gurne te niz stepenice, udara po delovima tela koji nisu izloženi pogledima drugih u okruženju).

Nasilnik po pravilu manipuliše: nakon učinjenog nasilja ide u kupovinu, donosi cveće, vodi te na večere, opravdava i umanjuje nasilje, moli za oproštaj, prikazuje sebe kao „dobrog i pažljivog” i obećava da se “to nikada više neće ponoviti”.

Stay in touch with us