Obeležavanje dana borbe protiv nasilja prema ženama
21/11/2022

Sećamo se ubijenih žena

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, podsećamo javnost da je od početka 2023. godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno 18 žena.

Među žrtvama u 2023. je 16 punoletnih žena i dve maloletne devojčice, pokazuju podaci koje prikupljaju ženske organizacije i izveštaji medija.

Pet od ovih ubistava počinjeno je vatrenim oružjem.

Samo u masovnim ubistvima koja su se desila 3. i 4. maja ove godine, ubijeno je 8 devojčica, što ukupan broj ubijenih od početka godine povećava na 26.

„Živimo u zemlji u kojoj je svaka druga žena doživela neki oblik nasilja, a od 2010. godine do danas od strane člana porodice ili partnera ubijeno je najmanje 330 žena. Podaci pokazuju da se svaka treća ranije obraćala nadležnim institucijama za pomoć”, objašnjava Biljana Stepanov u ime mreže SOS Vojvodina.

Identifikovani izazovi u institucionalnom sistemu zaštite od nasilja tiču se: neblagovremenog postupanja; neprepoznavanja nasilja; izostanka među institucionalne razmene informacija; neprepoznavanja prisutnosti pokazatelja visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja; izostanka procene bezbednosnih rizika; izostanka mehanizama za praćenje izrečenih mera zaštite; kao i nedovoljnih kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta i znanja u sistemu zaštite žena od nasilja. Slučajeve femicida uvek treba posmatrati kao krivična dela teškog ubistva.

„Obeležavanjem Dana sećanja na žene žrtve nasilja ukazujemo na ove izazove i sećamo se svih žena koje su ubijene samo zbog toga što su žene”, dodaje Biljana Stepanov.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, ustanovljen je 2017. Godine odlukom Vlade Republike Srbije na inicijativu potpredsednice Vlade i mreža nevladinih organizacija „Žene protiv nasilja”, kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja podržale su i 32 organizacije civilnog društva, a peticiju je potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština. Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Šta je femicid?

  • Svetska zdravstvena organizacija definiše femicid kao „ubistvo žena zato što su žene”, a UN kao „ubistvo žena i devojčica povezano sa polom”
  • Osamnaest zemalja Latinske Amerike i Kariba usvojilo je posebne zakone prema kojima je femicid krivično delo
  • U mnogim drugim zemljama, ova reč nije u širokoj upotrebi, ali je sve više prihvataju aktivisti koji se bore protiv rodno zasnovanog nasilja