Podržite nas da bismo mi podržali žene
koje se suočavaju sa nasiljem

Vašu donaciju možete uplatiti na naš namenski račun.

Ukoliko želite da nas podržite na drugi način pišite nam na:
mreza.sos.vojvodina@gmail.com

Uspostavljanje i rad SOS telefona Vojvodina
svojim donacijama, tehničkom i stručnom podrškom od 2012. do danas, pomogli su: