17. mart 2015. – Potpisan Meomorandum o saradnji između Mreže “SOS Vojvodina” i Unije poslodavaca Vojvodine
21/08/2015
16. jun 2015. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podržao projekat „Uloga socijalnog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“
21/08/2015
28. maj 2015. – Predstavljen Program ekonomskog osnaživanja žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

28. maj – U Skupštini Vojvodine održan je sastanak na kojem je predstavljen Program ekonomskog osnaživanja žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Učešće u radu uzeli su predstavnici/ci Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Mreže „SOS Vojvodina“, Unije poslodavaca Vojvodine, vojvođanskih kompanija koje su uzele učešće Programu kao i predsatavnici/ce drugih pokrajinskih i lokalnih institucija.

Razmotreni su efekati Programa, mogućnosti njegovog unapređenja  kao i razvoja novih programa, uzimajući u obzir radni i socijalni status žena sa iskustvom nasilja i njihove potrebe i iskustva poslodavnika/ca poslodavaca koji učestvuju u Programu.

Na sastanku je naglašeno da ekonomska nezavisnost igra značajnu ulogu u izlasku iz nasilja i reintegraciji žrtava u društvo. Egzistencijalni problemi i ekonomska zavisnost od partnera neki su od najčešćih razloga zbog kojih žene ostaju dugo u braku ili partnerskom odnosu u kojem ima nasilja.

Sastanak je rezultirao zaključcima i preporukama koji se odnose na afirmaciju i unapređenje Programa kao i na snažnije povezivanje svih u zajednici koji imaju odgovornostili su u mogućnosti da podrže nova i dragocena nastojanja u ovoj oblasti.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obavezao se da dostavi informacije svim poslodavcima i korisnicama Programa o uslugama koje organizacije Mreže „SOS Vojvodina“ pružaju, a koje korisnice mogu koristiti i sada i u budućnosti.