28. maj 2015. – Predstavljen Program ekonomskog osnaživanja žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima.
21/08/2015
Kikinda, 24. avgust – Članice Unije poslodavaca Vojvodine uključile su se u akciju podrške Radionici za izradu igračaka “Lutkarnica”
02/09/2015
16. jun 2015. – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podržao projekat „Uloga socijalnog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“

sastanka Projektnog tima

Projekat „Uloga socijalnog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“ koji partnerski realizuju Unija poslodavaca Vojvodine, Mreža „SOS Vojvodina“ i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, podržao je Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Zadatak projekta je da uključi poslodavce sa teritorije Vojvodine u borbu protiv porodičnog i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja i razvije modele saradnje institucija, organizacija civilnog društva i poslodavaca.

U okviru projekta, u periodu jul – decembar o.g, radiće se na: pripremi priručnika „Socijalno odgovorno poslovanje – modeli saradnje poslodavaca, organizacija i institucija u borbi protiv nasilja prema ženama“; Realizacija obuke za predstavnike/ce poslodavaca sa teritorije Vojvodine o fenomenu nasilja prema ženama i na organizaciji javnog događaja kojim se afirmišu i promovišu ciljevi nedavno potpisnog Memoranduma o saradnji Mreže i Unije.