COVID 19 i lica lišena slobode
06/04/2020
Srbija nedovoljno učinila na unapređenju i zaštiti ljudskih prava
23/11/2020

RODNA RAVNOPRAVNOST U SRBIJI, PRAVA I POLOŽAJ ŽENA

Ovaj izveštaj je pripremila grupa organizacija civilnog društva okupljena oko SOS mreže Vojvodina kao prilog uz
izveštaj u senci koji je podnet CEDAW komitetu.

Cilj ovog izveštaja je dvojak:
1) Da ponudi obuhvatan pregled stanja rodne ravnopravnosti u Srbiji kako bi se identifikovali svi
oblici diskriminacije o kojima se izveštava u okviru izveštaja u senci prema CEDAW komitetu;
2) Da se obezbede kontekstualne informacije na osnovu kojih se mogu bolje razumeti poreklo,
uslovi, posledice, uočenih oblika diskriminacije ali i potencijali i prepreke za njihovo otklanjanje.

Izveštaj je strukturiran tako da prati poglavlja Izveštaja u senci koji je ova koalicija dostavila CEDAW
komitetu.

Izveštaj možete preuzeti ovde