GODIŠNJA KONFERENCIJA ZA MEDIJE MREŽE SOS VOJVODINA 25. NOVEMBRA U MEDIJA CENTRU VOJVODINE
23/11/2015
SA REČI – U AKCIJU! PORUKA POSLATA I IZ ZRENJANINSKOG ZELENOG ZVONA
30/11/2015

VLADA VOJVODINE OSNOVALA TELO ZA PODRŠKU PRIMENI PROGRAMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Novi Sad, 25. novembar: Pokrajinska vlada je na sednici održanoj na Dan borbe protiv nasilja
nad ženama donela Odluku o formiranju Intersektorskog odbora nadležnog za koordinaciju,
praćenje i procenu efekata mera iz pokrajinskog Programa protiv nasilja nad ženama
za period 2015-2020.

Odbor će imati zadatak da doprinese obezbeđivanju finansijskih i ljudskih resursa za delotvorno
sprovođenje aktivnosti predviđenih ovim Programom, na teritoriji cele AP Vojvodine.