13. novembar 2015 – Radionica u Kovačici posvećena dobrom upravljanju Mrežom SOS Vojvodina
16/11/2015
Počinje kampanja 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
23/11/2015

16. novembar 2015. – Svjetlani Timotić
dodeljeno priznanje za toleranciju

Bačka Topola, 16. novembar - Svjetlani Timotić, liderki organizacije za podršku ženama sa invaliditetom ...IZ KRUGA – VOJVODINA dodeljeno je ovogodišnje priznanje za toleranciju.

Priznanje dodeljuje fondacija Plavi Dunav od 2007. godine, na Međunarodni dan tolerancije (16. novembar). Cilj je da se na ovaj način podstakne posvećenost i napori u oblasti tolerancije, ljudskih prava i promocije različitosti.

Svake godine Fondacija nagrađuje pojedince i institucije koji su svojim radom i javnim angažmanom doprineli promovisanju tolerancije, multikulturalizma, interkulturnog i interetničkog dijaloga na području AP Vojvodine.

Pored Svjetlane Timotić, ovogodišnji dobitnici su Saša Janković, republički zaštitnik građana i Humanitarno udruženje Karitas iz Subotice.

Ovogodišnjim dobitnicima/cama priznanja su dodeljena u Gradskom muzeju u Bačkoj Topoli. Uručio ih je predsednik Fondacije, Šandor Egereši.

Svjetlana Timotić nedavno je dobila i nagradu ŽENE IMAJU KRILA za rad usmeren na pitanja ljudskih prava žena sa invaliditetom, politike invalidnosti unutar ženskog pokreta i van njega, kao i na smanjenje stope nasilja prema ženama u Srbiji.