Novi Sad, 28. oktobar – U RUMI I ZRENJANINU USPEŠNO REALIZOVANI SEMINARI O NASILJU PREMA ŽENAMA ZA POSLODAVCE VOJVODINE
30/10/2015
16. novembar 2015. – Svjetlani Timotić dodeljeno priznanje za toleranciju
18/11/2015

13. novembar 2015 – Radionica u Kovačici posvećena dobrom upravljanju Mrežom SOS Vojvodina

Kovačica, 13. novembar: Mreža „SOS Vojvodina“ od 13. do 15. novembra u Kovačici organizuje radionicu posvećenu planiranju i upravljanju Mrežom.

Ključne teme kojima će se tokom trodnevnog rada baviti predstavnice šest organizacija Mreže su: Praksa i izazovi trogodišnjeg rada; Analiza trenutne strukture upravljanja i organograma Mreže; Upravljanje informacijama; Timski rad i liderstvo.

Aktivnost podržava TACSO Resurs centar kroz projekta „Veštine dobrog upravljanja: organizacioni menadžment u OCD“.

Naš cilj je da analiziramo dosadašnji rad Mreže, da identifikujemo potrebe i izazove sa kojima se suočavaju organizacije koje pružaju uslugu SOS telefona Vojvodina i da sačinimo plan za period koji je pred nama.

- Na početku 2012. godine definisale smo naš cilj: obezbediti jedinstvanu, profesionalnu, lako dostupnu i besplatnu uslugu SOS telefona za sve žene u Vojvodini, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Naša Mreža uspela je da dostigne veći deo planiranog, ali ne i cilj u celini. Poziv na broj 0800 10 10 10 je besplatan, usluga je jedinstvena, profesionalna i lako dostupna, ali još uvek nismo u mogućnosti da radimo svih 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Naredni koraci će biti usmereni ka dostizanju takvog standarda – istakla je Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra, koja koordinira aktivnosti Mreže na radionici u Kovačici.

Na radionici u Kovačici biće definisani svi elementi ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje od 25. novembra do 10. decembra i u koju se Mreža SOS uključuje i ovoga puta.