Novi Sad, 19. oktobar 2015. – UKLJUČUJEMO POSLODAVCE VOJVODINE U BORBU PROTIV NASILJA PREMA ŽENAMA
21/10/2015
13. novembar 2015 – Radionica u Kovačici posvećena dobrom upravljanju Mrežom SOS Vojvodina
16/11/2015

Novi Sad, 28. oktobar – U RUMI I ZRENJANINU USPEŠNO REALIZOVANI SEMINARI O NASILJU PREMA ŽENAMA ZA POSLODAVCE VOJVODINE

Mreža “SOS Vojvodina” i Unija poslodavaca Vojvodine u okviru projekta „Uloga socijalno odgovornog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“ prošle nedelje (23. i 25. oktobra) organizovale su dva seminara namenjene članovima i članicama poslodavačke organizacije.

Seminari su imali zadatak da pruže osnovna znanja o porodičnom i partnerskom nasilju kao i da učesnike/ce upoznaju sa načinom rada Mreže SOS Vojvodina, aktuelnim programom Vlade Vojvodine za podsticanje zapošljavanja žena koje su preživele porodično i partnersko nasilje i primerima saradnje organizacija civilnog društva i kompanija u borbi protiv nasilja.

Seminare je uspešno realizovao trenerski tim Mreže “SOS Vojvodina” koji su činile Ivana Nikolić Radoslava Aralica i Biljana Stepanov. U radu su učestvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Marina Ileš i Dragan Boženić, a Uniju poslodavaca Vojvodine predstavljali su predsednik Stanko Krstin i direktorica Miljana Stojšić Stojanovska.

U oba grada poslodavci i poslodavke pokazali su veliko interesovanje za teme kojima se seminar bavio ali i za uključivanje u programe koje doprinose unapređenju usluga za žene koje su preživele porodično i partnersko nasilje.

Aktivnosti u okviru projekta „Uloga socijalno odgovornog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“ nastavljaju se i tokom novembra meseca.