Svjetlana Timotić dobitnica nagrade ŽENE IMAJU KRILA za 2015. godinu
01/10/2015
Novi Sad, 28. oktobar – U RUMI I ZRENJANINU USPEŠNO REALIZOVANI SEMINARI O NASILJU PREMA ŽENAMA ZA POSLODAVCE VOJVODINE
30/10/2015
Novi Sad, 19. oktobar 2015. – UKLJUČUJEMO POSLODAVCE VOJVODINE U BORBU PROTIV NASILJA PREMA ŽENAMA
Gomex plakat, Unija poslodavaca Vojvodine, SOS mreza Vojvodine

Unija poslodavaca Vojvodine, Gomex, kampanja za pomoć u borbi protiv nasilja nad ženama

Mreža „SOS Vojvodina“ u saradnji sa Unija poslodavaca Vojvodine ove sedmice u Rumi i Zrenjaninu organizuje seminare namenjene članovima/cama ove organizacije kao i drugim akterima na teritoriji Banata i Srema zainteresovanim za uključivanje u borbu protiv nasilja.

Namera nam je da kroz informisanje i edukaciju poslodavcima približimo fenomen nasilja nad ženama i predstavimo im načine na koje je moguće (kroz društvano odgovorno poslovanje) doprineti njegovom suzbijanju i pružiti podršku žrtvama.

Seminar u Rumi će se održati u sredu, 21. oktobra, u prostorijama Opšteg udruženja preduzetnika i Unije poslodavaca Rume (ulica JNA 166), od 11.30 do 16.30.

Seminar u Zrenjaninu najavljujemo za petak, 23. oktobar, u isto vreme. Održaće se u sedištu Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina (ulica Aleksandra Prvog Karađorđevića 15/3).

Program seminara realizuje tim Mreže “SOS Vojvodina”: Ivana Nikolić, Biljana Stepanov, Radoslava Aralica i Marija Srdić. U radu će učestvovati predstavnici Unije poslodavaca, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova kao i poslodavci/ke koji su već uključeni u programe podrške ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja. Seminar se realizuje u okviru projekta „Uloga socijalno odgovornog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“.

Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Publikaciju namenjenu poslodavcima možete pročitati ovde:

SOS Vojvodina – Unija Poslodavaca publikacija
Modeli saradnje organizacija civilnog društva, institucija i poslodavaca u borbi protiv nasilja prema ženama