Sastanak sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava
11/09/2018
Stop nasilju prema ženama
07/12/2018

CEDAW instruktaža za radne grupe

SOS mreža Vojvodine nastavlja sa pripremama za pisanje CEDAW izveštaja iz senke. 14. i 15. septembra u Zrenjaninu je održana pripremna radionica i intruktaža za članice i koordinatorke radnih grupa. Dogovoreno je da ovaj sveobuhvatni izveštaj ima sedam delova koji pokrivaju 10 oblasti, članova konvencije. Formirane su radne grupe za oblasti: Pravni okvir i mehanizmi za otklanjanje rodne diskriminacije (čl. 2) i pristup pravdi (čl. 15), Politička participacija mehanizmi za rodnu ravnopravnost (čl. 7 i 8), Zapošljavanje, obrazovanje, socijalna prava, „druga jednaka prava“ (čl. 10, 11, 12, 13, 14), Zdravlje (čl. 12), Nasilje prema ženama, brak i porodica,  (čl. 16, opšta preporuka 19 i 35), Stereotipi i uloga medija (čl. 5) i Bezbednost i rodna diskriminacija.

Tokom sledeća dva meseca više od 25 članica i članova mreže će raditi na utvrđivanju prioriteta, prikupljanju podataka i pisanju delova izveštaja. Tokom rada u Zrenjaninu razgovarano je o listi pitanja koje je CEDAW komitet postavio državi Srbiji i na koje ona treba da odgovori. Prezentovani su zaključci sa sastanka u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije i ključne relevantne informacije.  Svi učesnici ove radionice su uvereni da ćemo uspeti da pripremimo izveštaj za plenarnu sednicu CEDAW komiteta koja se održava sredinom februara 2019. godine.

Projekat „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u RS“ se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women u Srbiji.