CEDAW instruktaža za radne grupe
18/09/2018
Finalni GREVIO izveštaj iz senke
28/01/2019

Stop nasilju prema ženama

U toku prvi 10 meseci ove godine primili smo 1036 poziva u vezi sa partnerskim nasiljem ili nasiljem u porodici. nedostatak naciopnalnog SOS telefona i dalje je primetan.

Broj žena koje su nam se prvi put obratile je veliki, što pokazuje da nema tendencije smanjivanja nasilja u porodici ili partnerskog nasilja. Ovaj podatak je važan jer pokazuje i da je svest žena podignuta i da se one češće odlučuju da potraže pomoć u specijalizovanim organizacijama.

Za našu Mrežu ovo je veliki broj usluga koje smo pružile tokom prvih 10 meseci 2018. godine. Mreža ostaje aktivna i u nedostatku nacionalnog SOS telefona nastavlja da pruža specijalizovane usluge ženama sa iskustvom nasilja.