Planiranje na Borkovcu
11/09/2018
CEDAW instruktaža za radne grupe
18/09/2018

Sastanak sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava

U sklopu pripreme za pisanja CEDAW izveštaja iz senke Savez udruženja “Mreža SOS Vojvodina” je organizovala sastanak sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Sastanak je održan u Palati Srbija u Beogradu 11.9. 2018. godine. Na satastanku je predstavnicima Kancelarije Biljana Stepanov prezentovala dosadašnji rad Mreže kao i koncept pisanja izveštaja iz senke. Osvrnula se i na važnost partnersva u ovom velikom poslu.

Marija Babović je objasnila metodologiju za koju se Mreža odlučila prezentujući zaključke sa radionice održane u hotelu Borkovac. Sofija Mandić je govorila o pravnim aspektima i potrebi da se institucije i civilni sektor približe ističući da mi predstavnice građanskog društva imamo još poverenja u međunarodne mehanizme koji imaju prostor da izvrše pritisak na nacionalne Vlade da bi se stvari pokrenule sa mesta.

Predstavnici Kancelarije Tanja Srećković i Vladimir Šoć upoznali su prisutne sa radom kancelarije na pripremi državnog izveštaja CEDAW komitetu kao i pripremi odgovora na listu pitanja poslatu avgusta 2018. godine. Takođe su pohvalili ideju o saradnji. Na sastanku su učestvovale i Ana Milenić iz Delegacije EU komisije u Srbiji kao i je Jelena Milovanović. iz UN Women. One su govorile o ciljevima svojih organizacija u ovom procesu i važnosti izveštaja iz senke za unapređenje položaja žena u Srbiji.

Dogovoreno je da se komunikacija između predstavnika kancelarije koji rade na državnom izveštaju i koordinatorki Mreže nastavi kao i da se uspostavi kanal komunikacije kojim će se razmenjivati podaci i informacije.

Projekat „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u RS“ se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women.