Prezentacija radne verzije Izveštaja iz senke o implementaciji Istanbulske konvencije u Srbiji
12/06/2018
Sastanak sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava
11/09/2018

Planiranje na Borkovcu

Savez udruženja “Mreža SOS Vojvodina” započeo je pripreme za pisanja CEDAW izveštaja iz senke. U hotelu “Borkovac” okupile su se koordinatorke radnih grupa da bi odlučili o metodologiji, oblastima kao i marginalizovanim grupama koje će ovaj izveštaj obuhvatiti. Dogovoreno je da izveštaj bude sveobuhvatan i da se izvesti o stanju ženskih prava u 10 oblasti CEDAW konvencije. Osim toga dogovoren je sastav radnih grupa kao i akcioni plan tako da  prva verzija dokumenta bude prezentovana 10. decembra na Međunarodnih dan ljudskih prava.

Sastanku su prisustvovali Marija Babović, Biljana Stepanov, Zorica Mršević, Jelena Rajkov, Danica Todorov, Miloš Đajić, Svetlana Janković i Dragana Petrović.

Projekat „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u RS“ se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women.