Održana prva radionica o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije
06/03/2018
Prezentacija radne verzije Izveštaja iz senke o implementaciji Istanbulske konvencije u Srbiji
12/06/2018

Druga radionica o GREVIO izveštaju održana u Novom Sadu

Druga radionica  o primeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), ulozi civilnog društva i izveštavanju iz senke održana je od 23. do 24. aprila 2018. godine u Novom Sadu.

Izveštaj je podeljen u nekoliko poglavlja, pa je i radionica organizovana shodno tome. Prvog dana obuke, Biljana Stepanov je prisutne informisala o sprovedenim aktivnostima, a nakon toga obrađena su prva četiri poglavlja: Politike, Mehanizmi i praćenje, Prevencija, Zaštita i podrška. Drugi dan je bio posvećen poglavljima; Materijalno i krivično pravo, Istraga i Migracije. Na kraju radnog dana Biljana Stepanov je sumirala urađeno i napravljen je dogovor oko narednih aktivnosti.

Pored Biljana Stepanov, predavačice su bile: Sofija Mandić, Radoslava Aralica, Marija Babović i Maja Bjeloš. One su predstavile metodologiju pisanja izveštaja iz senke, facilitirale podelu zadataka i predstavile šta je država do sada uradila na prikupljanju podataka. Na radionici je učestovalo 17 predstavnica i predstavnika organizacija koje će raditi na pisanju izveštaja.

Mreža SOS Vojvodina formirala je na osnovu javnog poziva koaliciju OCD koje će tokom 2018. i 2019. pisati izveštaje iz senke o primeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Srbiji.

Projekat „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u RS“ se ralizuje  uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women.