Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije
20/02/2018
Druga radionica o GREVIO izveštaju održana u Novom Sadu
27/04/2018

Održana prva radionica o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije

Prva radionica o primeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), ulozi civilnog društva i izveštavanju iz senke održana je od 2. do 4. marta 2018. godine u Zrenjaninu.

Na ovoj radionici predstavnici i predstavnice organizacija iz cele Srbije imali su mogućnost da razmene svoja znanja i iskustva u prikupljanju podataka i izradi izveštaja iz senke. Ovo je bila odlična prilika za unaređenje njihovih profesionalnih kapaciteta u izveštavanju, komunikaciji i saradnji sa donosiocima odluka, institucijama i ustanovama u oblastima koje ove organizacije prate.

Predavačice na ovoj radionici su bile Biljana Stepanov, Sofija Mandić, Radoslava Aralica i Maja Bjeloš. One su predstavile metodologiju pisanja izveštaja iz senke, facilitirale podelu zadataka i predstavile šta je država do sada uradila na prikupljanju podataka.

Mreža SOS Vojvodina formirala je na osnovu javnog poziva koaliciju OCD koje će tokom 2018. i 2019. pisati izveštaje iz senke o primeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Srbiji.

Projekta „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u RS“ se ralizuje  uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women.