TRIBINOM “NASILJE KAO DRUŠTVENI FENOMEN” U SOMBORU OBELEŽENO 16 DANA AKTIVIZMA
15/12/2015
USPEŠNA AKCIJA PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA RAD “LUTKARNICE”
27/12/2015

IZ KRUGA VOJVODINA NAGRAĐENA POKRAJINSKIM PRIZNANJEM ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Novi Sad, 10. decembar: Organizacija “…IZ KRUGA VOJVODINA” nagrađena je Priznanje u oblasti ravnopravnosti polova, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za 2015. godinu, u kategoriji organizacija.

Svojim delovanjem, nosioci ovog priznanja kontinuirano su doprinosili razvoju demokratskog društva i ostvarili vidljive rezultate u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima: rada i zapošljavanja, političkog i javnog života, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, informisanja, kulture i sporta.

Odluku o dobitnicima Priznanja u dve kategorije (organizacija I pojedinac/ka) donosi Pokrajinska vlada AP Vojvodine, na predlog Saveta za ravnopravnost polova. Priznanje se sastoji od diplome, statue i novačne nagrade.

Organizacija “…IZ KRUGA VOJVODINA” se nagrađuje za poseban doprionos u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti za žene s invaliditetm u oblastima socijalne zaštite, informisanja, obrazovanja i zaštite žena s invaliditetom od porodičnog nasilja.

U obrazloženju razloga za dodelu nagrade navodi se jedinstveno istraživanje na temu seksualnosti žena s motornim invaliditetom koje je Organizacija sprovela i objavila prethodne godine, kao i prvi koraci u osnivanja feminističkih studija invalidnosti na Univerzitetu u Novom Sadu.

Rad Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA ovim je prepoznat kao hrabra inovativna programska politika razvoja ravnopravnosti polova, a posebna vrednost je u njenim zalaganjima za afirmaciju socijalnog modela invalidnosti i vrednovanje različitosti uopšte.

U kategoriji pojedinac/ka, Priznanje je dobila preduzetnica Ksenija Vlaović iz Novog Sada.