SOS Vojvodina podaci
25/11/2019
Usluga SOS telefona tokom trajanja vanrednog stanja
17/03/2020

Prvi izveštaj o primeni Istanbulske konvencije

Ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) prezentovala 22. januara 2020. godine svoj prvi izveštaj o primeni Istanbulske konvencije u Srbiji. Kao što znate SOS mreža Vojvodine je tokom 2018 godine pisala svoj izveštaj iz senke za GREVIO grupu. Našu polaznu studiju o o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji možete pogledati OVDE. Zahvalni smo što su mnoge naše preporuke našle mesta u ovom konačnom izveštaju.

Ekspertska grupa je je pozdravila političku posvećenost naših vlasti iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja i značajan napredak ostvaren u zakonodavstvu i praksi, ali i ukazala da i dalje postoje problemi koji zahtevaju mnoge hitne odgovore. GREVIO poziva vlasti da uspostave dijalog sa ženskim organizacijama i osiguraju odgovarajuće finansiranje stručnih službi koje daju podršku žrtvama nasilja, uključujući dugoročne grantove koji bi se odobravali na osnovu transparentnih procedura.

U izveštaju se takođe ukazuje da je od 2012. godine broj osoba optuženih za nasilje nad ženama u porastu, ali je broj osuđenih za većinu vrsta nasilja nad ženama i dalje ekstremno nizak, što doprinosi osećaju nekažnjivosti medju počiniocima.

Izveštaj možete preuzeti OVDE