Konferencija o primeni Konvencije o eliminsanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji
03/06/2019
Prvi izveštaj o primeni Istanbulske konvencije
23/01/2020

SOS Vojvodina podaci

Tokom prvih deset meseci 2019. godine organizacije u Mreži SOS Vojvodine su imale:

  • 3.824 usluge koje su pružile ženama
  • 1.014 žena se obratilo za pomoć od toga 37% prvi put
  • 1.341 poziv upućenih organizacijama u mreži SOS Vojvodina