Međunarodni dan SOS telefona
17/05/2019
SOS Vojvodina podaci
25/11/2019

Konferencija o primeni Konvencije o eliminsanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji

Mreža SOS Vojvodina u saradnji sa partnerima u realizaciji projekta „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Republici Srbiji“ organizovala je Konferenciju o primeni CEDAW Konvencije u Srbiji. Ova konferencija je okupila preko osamdeset predstavnica i predstavnika institucija, medjunarodnih organizacija kao i mnogobrojnih organizacija civilnog društva iz Srbije. Konferencija je održana je 27. maja u Palati Srbija u Beogradu.

Program konferencije je bio podeljen u nekoliko oblasti. U uvodnom delu konferenciju je otvorila Biljana Stepanov, predsednica Mreže SOS Vojvodina. Osim nje u uvodom delu su govorili Milana Rikanović, direktorka UN Women Srbija, Zorana Mihajlović Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Leonetta Pajer, predstavnica Delegacije EU u Srbiji, Ruth Stewart, Ambasadorka Australije i Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Tom prilikom ministarka Zorana Mihajlović je izjavila „Rodna ravnopravnost u Srbiji još nije postignuta u svim oblastima. Neophodna šira društvena akcija, kako bi se svest o nasilju nad ženama podigla na još viši nivo.“

Nakon uvodnog dela započeli smo predstavljanje preporuka CEDAW komiteta upućenih Srbiji marta 2019. kao i predloga za njihovu primenu. Marija Babovć iz grupe za razvojnu inicijativu SeCons, govorila je o povezanosti odredbi CEDAW konvencije i Ciljeva održivog razvoja 2030 Ujedinjenih nacija. Pored nje u ovom delu konferencije govorili su još Milan Marković, šef kancelarije OHCHR u Srbiji, Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, Kosana Beker, programska direktorka FemPlatz; Klaster za rodnu ravnopravnost PMUNLJP

U ime Mreže SOS Vojvodine po oblastima na kojima su radili preporuke CEDAW komiteta su predstavljale su: Pravni okvir i pristup pravdi – Marijana Pajvančić, Ženska Platforma za razvoj Srbije-Palić; Politička participacija žena i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti – Marija Srdić, Akademija ženskog liderstva; Socio-ekonomska prava i prava žena iz višestruko marginalizovanih grupa – Marija Babović, SeConS, Zorica Mršević, Institut društvenih nauka, Svjetlana Timotić, Iz Kruga Vojvodina, Danica Jovanović, Udruženje Roma Novi Bečej; Brak i porodica – Danica Todorov, Centar za podršku ženama, Andrijana Čović, Centar za podršku ženama; Nasilje nad ženama; Žene, mir i bezbednost; Rodni stereotipi i predrasude – Biljana Stepanov, Centar za podršku ženama, Maja Bjeloš, stručnjakinja za oblast bezbednosti, Zorica Mršević, Institut društvenih nauka

Preporuke usmerene na unapređenje položaja žena iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa predstavili su: Nada Sataric, AMITI o položaju starijih žena, Kosana Beker, FemPlatz o položaju žena na selu, Maja Šenk, LABRIS o položaju LBTI žena i Milan Aleksić,  ATINA, u vezi sa položajem izbeglica.

U drugom delu konferencije, podeljeni u četiri radne grupe, učesnice i učesnici su razgovarali o predlozima za praćenje kao i prioritetnim pitanjima koja nisu obuhvaćena preporukama CEDAW komiteta a nameću se kao važna za praćenje položaja žena danas u Srbiji. Prezentovani zaključci radnih grupa će dalje poslužiti u procesu praćenja primene preporuka i komunikacije sa nadležnim državnim institucijama.

Drugog dana konferencije predstavnici-ce organizacija civilnog društva i stručnjaci-kinje okupljeni oko Mreže SOS Vojvodina, koji su učestvovali u pisanju nezavisnog izveštaja prema CEDAW komitetu, su radili na uspostavljanju monitoring procesa primene CEDAW preporuka i pripadajućim indikatorima kojima će se pratiti ova primena. Organizacije su se dogovorile da nastave sa zajedničkim radom, praćenjem i zalaganjem na primeni svih preporuka CEDAW komiteta u potpunosti.

Ova konferencija je organizovana u saradnji sa Delegacijom Evropske Unije u Republici Srbiji, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade RS, kancelarijom UN Women u Srbiji i SeCONS grupom za razviojne inicijative.

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji u Srbiji sprovodi agencija UN Women.

Mreža SOS Vojvodina je tokom 2018. godine u okviru projekta „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u RS“ pripremila nezavisni izveštaj i dostavila ga CEDAW komitet. Izveštaj iz senke je izradio tim partnerskih organizacija civilnog društva koje je Mreža SOS Vojvodina okupila. Među njima su Centar za podršku ženama (Kikinda), Zrenjaninski edukativni centar, Udruženje Roma Novi Bečej, …Iz kruga Vojvodina (Novi Sad), Akademija ženskog liderstva (Beograd), Resursni centar za podrška istraživanjima (Beograd,) Beogradski Fond za političku izuzetnost (Beograd), SeCons (Beograd), Atina (Beograd) i nezavisneih ekspertkinja: Marije Babović, Biljane Stepanov, Marijane Pajvančić, Danice Todorov, Sofije Mandić, Zorice Mršević, Maje Bjeloš, Andrijane Čović i Svetlane Janković.