Konsultativni sastanak koalicije
15/02/2019
Konferencija o primeni Konvencije o eliminsanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji
03/06/2019

Međunarodni dan SOS telefona

Svakog 16. maja obeležava se Svetski dan SOS telefona. SOS telefoni služe za pomoć i podršku u različitim teškim životnim situacijama. SOS telefoni su najčešće organizuju kao servisi za podršku i pomoć žrtvama nasilja, za pomoć deci, pružaju psihološku podršku kod namera suicida…

Mreža SOS Vojvodine već 7 godina, na teritoriji Vojvodine pruža uluge za žene koje su preživele porodično ili partnersko nasilje. Podsećamo da su naše obučene aktivistkinje su za prvih 11 meseci u 2018. godini primile 1036 poziva.

Srbija na žalost još uvek nije na adekvatan način ispunila preuzete obaveze iz ratifikovane Istanbulske konvencije. Uspostavljeni sistem, koji je isključio licencirane ženske organizacije sa višedecenijskim iskustvom, nije pravi odgovor na nasilje nad ženama koje se svakodnevno dešava.

Prilikom poziva SOS telefona možete, ako želite, ostati anonimni i ne morate ostavljati Vaše ime i prezime, niti kontakt podatke.

Kada tražite pomoć telefonskim putem, koristite javni telefon ili telefon van Vaše kuće. Imajte na umu da ukoliko koristite kućni telefon, brojevi telefona koje ste pozivali mogu biti dostupni na uvid nasilniku preko izveštaja sa mesečnog telefonskog računa.

Pokušajte da obezbedite svoj mobilni telefon za koji nasilnik neće znati.

Možete pozvati bilo koji SOS telefon bez obzira na mesto u kom živite.