CEDAW izveštaj iz senke
13/02/2019
Međunarodni dan SOS telefona
17/05/2019

Konsultativni sastanak koalicije

Nakon uspešno podnetog nezavisnog izveštaja o primeni CEDAW konvencije u Srbiji, u Novom Sadu je 14. februara održan sastanak članica koalicije okupljene oko mreže SOS Vojvodine. Biljana Stepanov je predstavila aktivnosti koje su realizovane u vezi sa slanjem izveštaja i pripremom odlaska predstavnice koalicije u Ženevu na sastanak CEDAW komiteta. Istakla je da su neke članice koalicije učestvovale na sastanku koji je organizovao UN Women 8. februara na kom su predstavljeni neki izveštaji iz senke koji su poslati u ime organizacija civilnog društva iz Srbije. 

Druga tema o kojoj se razgovaralo je bila dolazak GREVIO grupe u evaluacionu posetu Srbiji. Dogovoreno je da na sastanak koji GREVIO grupa organizuje 25. februara u Beogradu treba da ide što više članica koalicije pojedinačno. GREVIO grupa dolazi u evaluacionu posetu kako bi se upoznala sa činjenicama u vezi sa primenom Istanbuilske konvencije u Srbiji. Podsetićemo da je koalicija u julu poslala izveštaj iz senke GREVIO grupi

Nakon diskusije odlučeno je da Biljana Stepanov bude predstavnica koalicije na sastanku u Ženevi. Takodje, razgovarano je o potrebi  da se osmisli komunikacijska strategija predstavljanja podataka i preporuka iz izveštaja iz senke kao i da se pokrene edukacija kroz koju bi ženske NVO stekle dodatna zanja kako da u okviru svojih redovnih aktivnosti prate i prikupljaju informacije i podatke koje mogu da se koriste za izveštavanje iz senke. 

Projekat „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Republici Srbiji“ se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women.enke.