Neprihvatljivo – reagovanje Rosu Kornfeld-Mate
06/04/2020
COVID 19 i lica lišena slobode
06/04/2020

Povećan rizik nasilja prema ženama

Restriktivne mere usvojene širom sveta radi suzbijanja KOVID-19 pojačavaju rizik od nasilja u porodici; vlade moraju da štite ljudska prava žena i dece i da preduzmu hitne mere za zaštitu žrtava takvog nasilja, izjavila je danas ekspertkinja UN za ljudska prava.

„Velika je verovatnoća da će rasprostranjeno nasilje u porodici još više porasti, na šta već ukazuju inicijalni izveštaji policije i SOS telefona. Preveliki broj žena i dece se kod kuće suočava sa strahom i zlostavljanjem. Ta situacija se značajno pogoršava u izolaciji, kao što je slučaj sa zabranama kretanja propisanim za vreme pandemije KOVID-19“, upozorila je Dubravka Šimonović, specijalna izvestiteljka UN za nasilje prema ženama.

Čitavu izjavu možete pogledati OVDE