06/04/2020

Neprihvatljivo – reagovanje Rosu Kornfeld-Mate

Nezavisna ekspertkinja UN za ljudska prava starijih osoba Rosu Kornfel – Mate je uputila apel Vladama u vezi sa poštovanjem prava starijih osoba. Društvo ima dužnost […]
06/04/2020

Povećan rizik nasilja prema ženama

Restriktivne mere usvojene širom sveta radi suzbijanja KOVID-19 pojačavaju rizik od nasilja u porodici; vlade moraju da štite ljudska prava žena i dece i da preduzmu […]
23/11/2020

Srbija nedovoljno učinila na unapređenju i zaštiti ljudskih prava

Platforma organizacija sa saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava podnela je Kancelariji Visokog komesara Ujedinjenh nacija za ljudska prava izveštaj o dosadašnjem statusu ispunjenosti preopruka […]