07/12/2018

Stop nasilju prema ženama

U toku prvi 10 meseci ove godine primili smo 1036 poziva u vezi sa partnerskim nasiljem ili nasiljem u porodici. nedostatak naciopnalnog SOS telefona i dalje […]
17/05/2019

Međunarodni dan SOS telefona

Svakog 16. maja obeležava se Svetski dan SOS telefona. SOS telefoni služe za pomoć i podršku u različitim teškim životnim situacijama. SOS telefoni su najčešće organizuju […]
25/11/2019

SOS Vojvodina podaci

Tokom prvih deset meseci 2019. godine organizacije u Mreži SOS Vojvodine su imale: 3.824 usluge koje su pružile ženama 1.014 žena se obratilo za pomoć od […]
06/04/2020

Povećan rizik nasilja prema ženama

Restriktivne mere usvojene širom sveta radi suzbijanja KOVID-19 pojačavaju rizik od nasilja u porodici; vlade moraju da štite ljudska prava žena i dece i da preduzmu […]