28/01/2019

Finalni GREVIO izveštaj iz senke

Savez udruženja “Mreža SOS Vojvodina” pruža na uvid javnosti Izveštaj iz senke o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama (GREVIO […]
15/02/2019

Konsultativni sastanak koalicije

Nakon uspešno podnetog nezavisnog izveštaja o primeni CEDAW konvencije u Srbiji, u Novom Sadu je 14. februara održan sastanak članica koalicije okupljene oko mreže SOS Vojvodine. […]
23/01/2020

Prvi izveštaj o primeni Istanbulske konvencije

Ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) prezentovala 22. januara 2020. godine svoj prvi izveštaj o primeni Istanbulske […]