06/04/2020

Neprihvatljivo – reagovanje Rosu Kornfeld-Mate

Nezavisna ekspertkinja UN za ljudska prava starijih osoba Rosu Kornfel – Mate je uputila apel Vladama u vezi sa poštovanjem prava starijih osoba. Društvo ima dužnost […]
06/04/2020

Povećan rizik nasilja prema ženama

Restriktivne mere usvojene širom sveta radi suzbijanja KOVID-19 pojačavaju rizik od nasilja u porodici; vlade moraju da štite ljudska prava žena i dece i da preduzmu […]
06/04/2020

COVID 19 i lica lišena slobode

U periodu od samo nekoliko nedelja, koronavirus (KOVID-19) u ogromnoj meri je uticao na svakodnevni život. Mnogi su se suočili sa strogim ograničenjima ličnog kretanja i […]