13/02/2019

CEDAW izveštaj iz senke

Savez udruženja “Mreža SOS Vojvodina” pruža na uvid javnosti Izveštaj iz senke pripremljen za CEDAW komitet. Ovaj izveštaj iz senke je izradio tim partnerskih organizacija civilnog društva: […]
17/05/2019

Međunarodni dan SOS telefona

Svakog 16. maja obeležava se Svetski dan SOS telefona. SOS telefoni služe za pomoć i podršku u različitim teškim životnim situacijama. SOS telefoni su najčešće organizuju […]
03/06/2019

Konferencija o primeni Konvencije o eliminsanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji

Mreža SOS Vojvodina u saradnji sa partnerima u realizaciji projekta „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije o primeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju […]
25/11/2019

SOS Vojvodina podaci

Tokom prvih deset meseci 2019. godine organizacije u Mreži SOS Vojvodine su imale: 3.824 usluge koje su pružile ženama 1.014 žena se obratilo za pomoć od […]